Skontaktuj się

Wzorcowanie i legalizacja wag

Oferta legalizacji i wzorcowania wag

Jedną ze specjalności naszej firmy jest legalizacja, kalibracja i wzorcowanie wag.

Oferujemy Państwu następujące usługi w zakresie legalizacji wag nieautomatycznych:

 • legalizację pierwotną WE (ocenę zgodności) nowych produktów
 • legalizację wtórną (ponowną),
 • wzorcowanie
 • kalibrację
 • przygotowanie wagi do legalizacji
 • sprawdzenie metrologiczne wagi

Świadczymy usługi legalizacji, wzorcowania i kalibracji:

 • wag samochodowych
 • wag inwentarzowych
 • wag platformowych
 • wag magazynowych i przemysłowych
 • wag przemysłowych
 • innych wag oraz urządzeń

WZORCE MASY ZE ŚWIADECTWEM URZĘDU MIAR

WŁASNY TRANSPORT Z DŹWIGIEM HDS

KORZYSTNA CENA

 

Legalizację, wzorcowanie i kalibrację wag przeprowadzamy na terenie całej Polski. Posiadamy własny transport z dźwigiem HDS oraz ponad 40 ton wzorców masy.

Do każdego zlecenia podchodzimy profesjonalnie, realizując je zgodnie z obowiązującymi standardami, normami i wytycznymi Głównego Urzędu Miar.

Po przeprowadzonej analizie wystawiamy świadectwo dokonania oceny zgodności, które zawiera wszystkie informacje dotyczące legalizacji pierwotnej lub wzorcowania wagi.

Świadectwo wykonania legalizacji ponownej wystawiane jest przez Urząd Miar.

Czym JEST Legalizacja Wag?

Legalizacja wagi to potwierdzenie od Urzędu Miar lub uprawnionego Producenta, że stosowana przez nas w działalności handlowej waga działa poprawnie i precyzyjnie waży towary z dokładnością ustaloną na tabliczce znamionowej. Błąd pomiaru urządzenia nie może być większy od parametru „e” lub „d” zwanego najczęściej „działką odczytową”.

Jako eksperci w tej dziedzinie, posiadający duże doświadczenie w produkcji, serwisowaniu i legalizacji wag, zapewniamy Państwu pełne wsparcie, doradztwo techniczne oraz okresowe przeglądy urządzeń. Legalizacja wag jest o tyle istotna, że brak odpowiedniego certyfikatu przy jednoczesnym korzystaniu z takiego urządzenia w handlu naraża użytkownika na duże kary finansowe – ze strony zarówno Urzędu Miar, jak również innych jednostek administracyjnych.

Wagi samochodowe, inwentarzowe, przemysłowe oraz sklepowe znajdują się według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w klasie III.

Aby legalizacja wagi mogła zostać wykonana (w III klasie dokładności) musi ona spełniać następujący warunek:

 • Liczba działek legalizacyjnych („e” lub „d”) nie może być większa niż 3000, co zazwyczaj zapewniane jest przez producenta wagi.

Warto pamiętać, aby przed przystąpieniem do legalizacji upewnić się, że nasza waga spełnia wszystkie wymagane normy. 

Jeśli tak nie jest, to bez względu na wyniki kontroli metrologicznej waga nie otrzyma świadectwa legalizacji.

Wzorcowanie Wag

Wzorcowanie wag – czynność, w przeciwieństwie do legalizacji, dobrowolna, wykonywana na dowolnym etapie eksploatacji urządzenia. 

Celem wzorcowania urządzenia jest określenie błędów wskazań w określonych punktach pomiarowych, błędów, które wynikają z obciążenia niecentrycznego oraz pozwala na wyznaczenie parametru powtarzalności.

Dzięki sprawdzeniu wszelkich parametrów wagi, jesteśmy w stanie określić jej skuteczność i precyzję pomiarów.

Wypożyczalnia wzorców masy

Oferujemy wypożyczalnie wzorców masy oraz wynajem samochodu do przeprowadzenia legalizacji i wzorcowania wag.

W naszej ofercie znajdą państwo następujące wzorce masy:

 • 16 x 2500 kg = 40 000 kg,
 • 4 x 1000 kg = 4000 kg,
 • 2 x 500kg = 1000 kg,
 • 48 x 25kg = 1200 kg,
 • Komplet wzorców 0,5 – 10 kg (0,5; 1; 2; 5; 10 kg).

To dla naszych Klientów stale poszerzamy swoją ofertę oraz oferujemy najbardziej korzystne warunki współpracy na rynku. Zainteresowanych wynajmem wzorców masy oraz samochodu do legalizacji lub wzorcowania wag zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

Oferta wypożyczenia

wzorców do legalizacji wag

Wzorzec Ilość dostępnych sztuk [szt.] Cena netto za tonę [zł] Stawka VAT [%] Cena brutto za tonę [zł]
Wzorzec2500 kg Ilość dostępnych sztuk [szt.]16 Cena netto za tonę [zł]50 Stawka VAT [%]23 Cena brutto za tonę [zł]61,50
Wzorzec1000 kg Ilość dostępnych sztuk [szt.]4 Cena netto za tonę [zł]50 Stawka VAT [%]23 Cena brutto za tonę [zł]61,50
Wzorzec500 kg Ilość dostępnych sztuk [szt.]2 Cena netto za tonę [zł]50 Stawka VAT [%]23 Cena brutto za tonę [zł]61,50
Wzorzec25 kg Ilość dostępnych sztuk [szt.]48 Cena netto za tonę [zł]75 Stawka VAT [%]23 Cena brutto za tonę [zł]92,25

Oferta na nasz własny transport

samochodem ciężarowym z przyczepą i HDS-em

Nazwa Ilość [szt.] Cena netto [zł] Stawka VAT [%] Cena brutto [zł]
Nazwatransport samochodem ciężarowym (za 1 km)* Ilość [szt.]1 Cena netto [zł]7,00 Stawka VAT [%]23 Cena brutto [zł]8,61
Nazwatransport samochodem ciężarowym z przyczepą do 20 ton ładunku (za 1 km)* Ilość [szt.]1 Cena netto [zł]7,50 Stawka VAT [%]23 Cena brutto [zł]9,23
Nazwatransport samochodem ciężarowym z przyczepą od 20 do 30 ton ładunku (za 1 km)* Ilość [szt.]1 Cena netto [zł]8,50 Stawka VAT [%]23 Cena brutto [zł]10,46
Nazwapraca HDS (1 godzina) Ilość [szt.]1 Cena netto [zł]180,00 Stawka VAT [%]23 Cena brutto [zł]221,40
 
*Minimum zamówieniowe – 500zł netto

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna jest precyzja urządzeń pomiarowych stosowanych w obrocie handlowym. Prawo nakłada więc na użytkowników obowiązek poddawania ich kontroli metrologicznej. Legalizacja wag samochodowych, potwierdzająca poprawność ich pracy, jest tak samo istotna jak legalizacja wag sklepowych i innych rodzajów wag.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz odpowiedniemu wyposażeniu możemy ją wykonać u każdego Klienta – naszą siedzibą jest Leszno, lecz docieramy do odbiorców naszych usług w całej Polsce, a cena za każdym razem jest korzystna. 

Legalizacja wagi samochodowej jest czynnością konieczną do tego, by można było mieć pewność, że dostarczane przez nią wskazania są precyzyjne i nie narażać się na ryzyko poniesienia konsekwencji prawnych. Firma Czekała zaprasza do korzystania ze swoich usług!

Legalizacja wag - Klucz do Poprawnego Pomiaru Masy

Na czym polega legalizacja wag?

Legalizacja to proces oceny zgodności potwierdzony przez Urzędu Miar lub uprawnionego Producenta, że stosowane przez nas w działalności urządzenie waży towar z określoną w przepisach dokładnością i jej wskazania nie odbiegają od obowiązujących norm. Błąd pomiaru wskazania na wadze nie może być większy od parametru „e” lub „d” zwanego najczęściej „działką odczytową”.

Legalizacja to nieodzowny krok w zapewnieniu dokładności jej pomiarów oraz prawidłowego funkcjonowania urządzenia wagowego. Legalizacja jest przede wszystkim istotna z punktu widzenia miernictwa, a także dla firm, instytucji oraz konsumentów, które korzystają z usług w zakresie pomiarów wagowych.

 

Które wagi podlegają legalizacji?

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju pkt. 3 (Dz. U. poz. 802) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji podlegają wszystkie przyrządy służące do: 

 1. określania masy w obrocie handlowym,
 2. określania masy dla obliczania opłaty, cła, podatku, premii, opustu, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych płatności,
 3. określania masy podczas stosowania przepisów prawa oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów,
 4. określania masy pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
 5. określania masy przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach oraz przy analizach wykonywanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
 6. określania ceny na podstawie masy przy sprzedaży konsumenckiej oraz przy paczkowaniu towarów

 Legalizowana waga na użytek własny

Jeśli zakupiona została przez Ciebie waga z legalizacją, która wykorzystywana jest na potrzeby własne, nie musisz z niej korzystać w sensie prawnym.

W praktyce oznacza to, że po upływie ważności pierwszej legalizacji (lub ponownej) nie posiadasz obowiązku jej przedłużania, jeżeli urządzenie nie jest użytkowane w jednym z powyższych obszarów. W innym przypadku waga powinna posiadać legalizację.

Legalizacja pierwotna a legalizacja ponowna

Legalizacja Pierwotna, często nazywana też Oceną Zgodności dotyczy wyłącznie nowych urządzeń i jest wykonywana przed wprowadzeniem danego przyrządu do obrotu. Jest to pierwsza legalizacja, którą wykonuje Producent wagi lub uprawniona przez niego jednostka. Świadectwo wykonania oceny zgodności wydawane jest przez producenta urządzenia.

W momencie upływu terminu ważności legalizacji pierwotnej, należy dokonać legalizacji ponownej. Legalizację ponowną wykonuje Urząd Miar przy współpracy z wykonawcą przeglądu, naprawy lub użytkownikiem urządzenia. Legalizację ponowną należy cyklicznie powtarzać.

W tym przypadku poświadczenie – Świadectwo legalizacji wydawane jest przez Urząd Miar.

Termin ważności legalizacji pierwotnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 759) w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ustala się, że wszystkie wagi, które zostały poddane ocenie zgodności po 26.04.2019 r. muszą być poddane legalizacji ponownej przed upływem 2 lat, licząc od 01 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności.

Przykład: Legalizacja pierwotna wykonana w 2023 r. jest ważna do końca listopada 2025 r., a termin legalizacji pierwotnej wykonanej w 2022 r. mija z końcem listopada 2024 r.

Każda waga po wygaśnięciu legalizacji pierwotnej powinna być poddana legalizacji ponownej.

Termin ważności wykonanej oceny zgodności zamieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia.

Termin ważności legalizacji ponownej

Legalizacja ponowna, wykonywana przez Urząd Miar jest ważna 25 miesięcy od daty jej wykonania.

Termin ważności legalizacji ponownej oznaczony jest za pomocą dwóch plomb (miesiąc oraz rok) zmieszczonych przez Urząd Miar na urządzeniu.

W przypadku wag, dla których wystawione zostanie świadectwo legalizacji, termin legalizacji jest liczony dokładnie do określonego dnia miesiąca.

Przykład: Jeśli legalizacja została dokonana 20 listopada 2022 roku, to jej ważność obejmuje okres do 20 grudnia 2024 roku.

Jeśli jednak zamieszczone zostaną jedynie cechy legalizacji, okres ważności jest określany z dokładnością do miesiąca, a nie dnia. Data ważności legalizacji jest zaokrąglana do końca danego miesiąca.

Przykład: Dla legalizacji, która miała miejsce 14 kwietnia 2022 roku, zgodnie z 25 miesięcznym terminem, cecha legalizacji na wadze będzie zawierać informacje miesięczne (V) oraz roczne (24), i zatwierdzenie będzie obowiązywać do końca maja 2024 r.

Czy potrzebne jest Świadectwo Legalizacji wagi?

Należy pamiętać, że świadectwo legalizacji jest tylko dokumentem potwierdzającym wykonanie legalizacji. Nie jest to jednak dokument, na podstawie którego można kwestionować posiadanie, lub brak posiadania przez wagę legalizacji. Jedynymi i właściwymi elementami świadczącymi o posiadaniu przez wagę legalizacji są specjalne plomby (cechy legalizacyjne) umieszczane na urządzeniu.

Warto też zaznaczyć, że ich przerwanie/uszkodzenie skutkuje utratą legalizacji.

 Utrata legalizacji

Zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001 r. -  Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636):

Legalizacja traci ważność w przypadku:

 1. stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania;
 2. uszkodzenia przyrządu pomiarowego;
 3. uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej;
 4. zmiany miejsca instalacji lub użytkowania przyrządu pomiarowego, w którym legalizacja była wykonana.

Wzorcowanie wag a legalizacja

Wzorcowanie wag to proces odmienny od legalizacji, polegający na porównaniu masy wzorca ze wskazaniem urządzenia pomiarowego w celu określenia ich dokładności.

W przeciwieństwie do procesu legalizacji, wzorcowanie jest czynnością dobrowolną i może być wykonane na każdym etapie eksploatacji urządzenia, a legalizacja musi być wykonywana zgodnie z terminami dla poszczególnych grup urządzeń pomiarowych.

Wzorcowanie jest istotnym etapem poprzedzającym legalizację wag, ponieważ umożliwia zweryfikowanie dokładności urządzeń wagowych i zapewnienie zgodności z normami.

Wzorcowanie bywa również wykonywane na potrzeby wszelkich systemów kontroli jakości ISO, które pomimo ważności legalizacji wagi, wymagają na użytkownikach częstsze kontrole urządzeń pomiarowych.

Dlaczego wzorcowanie jest istotne przed legalizacją?

Wzorcowanie wag jest istotne przed legalizacją, ponieważ umożliwia sprawdzenie czy wskazania masy przyrządów pomiarowych mieszczą się w obowiązujących normach. Takie zapewnienie gwarantuje nam wykonanie legalizacji wagi z wynikiem pozytywnym.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia wzorcowania wag?

Przeprowadzenie wzorcowania wag pozwala na wykazanie ewentualnych odchyleń urządzeń wagowych oraz umożliwia zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie i utrzymanie wiarygodności wskazać masy oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wagowych.

Proces legalizacji wag samochodowych

Legalizacja wag samochodowych to proces, w którym urządzenia przeznaczone do ważenia pojazdów mechanicznych, takie jak wagi najazdowe i zagłębione, poddawane są kontroli metrologicznej. Proces ten obejmuje weryfikację dokładności pomiaru masy, a także zapewnienie zgodności z wymaganymi standardami.

Jak legalizowane są wagi samochodowe?

Proces legalizacji wag samochodowych polega na przeprowadzeniu kompleksowej oceny funkcjonowania urządzeń wagowych, weryfikującej ich dokładność i zgodność z normami.

Pierwszym etapem jest wykonanie przeglądu wszystkich podzespołów w celu sprawdzenia poprawności ich działania.

Następnie wykonujemy wzorcowanie urządzenia celem określenia ewentualnych odchyleń wskazań do obowiązujących norm i wytycznym określonych w przepisach.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wzorcowania waga jest gotowa do legalizacji.  Urządzenie zgłaszane jest do właściwego dla lokalizacji urządzenia Urzędu Miar i w wyznaczonym terminie przeprowadzany jest proces legalizacji, który kończy się zamieszczeniem cech legalizacyjnych oraz na życzenie użytkownika - wystawieniem Świadectwa Legalizacji.

Cena legalizacji wag samochodowych

Cena może być uzależniona od jej rodzaju i przede wszystkim zakresu pomiarowego. Nasza firma oferuje usługi w zakresie legalizacji wag samochodowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów i wykonania indywidualnej wyceny.

Zakres legalizacji wag samochodowych

Zakres obejmuje między innymi:

 • sprawdzanie ważności legalizacji,
 • weryfikacji poprawności działania wszystkich jej podzespołów,
 • wykonanie wzorcowania urządzenia celem określenia ewentualnych błędów we wskazaniach,
 • przeprowadzenie legalizacji pierwotnej (dla nowych urządzeń) oraz legalizację ponowną

Proces ten gwarantuje utrzymanie właściwej sprawności i dokładności wskazań urządzeń wagowych.

W jaki sposób legalizuje się wagi inwentarzowe?

Proces legalizacji wag inwentarzowych obejmuje weryfikację zgodności urządzenia z normami oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny urządzeń wagowych. Uzyskanie świadectwa legalizacji jest kluczowe dla prowadzenia legalnego obrotu i zapewnienia wiarygodności wszystkich pomiarów masy związanych z handlem inwentarzem.

Wagi poddane ocenie zgodności, to przede wszystkim gwarancja wiarygodnych, zgodnych z prawem wyników ważeń.

Rola świadectwa legalizacji dla wag inwentarzowych

Świadectwo legalizacji dla wag inwentarzowych potwierdza zgodność urządzeń wagowych z normami oraz upoważnia do wykonywania pomiarów wagowych związanych z inwentarzem.

Dokument ten zawiera wszystkie podstawowe informacje, takie jak:

 • dane użytkownika wagi inwentarzowej,
 • informacje na temat urządzenia: rok produkcji, nr seryjny, parametry nośności,
 • datę wykonania i ważności legalizacji,

Czy legalizacja jest obowiązkowa dla wag przemysłowych?

Wagi przemysłowe powinny posiadać legalizację w zależności od konkretnych przepisów prawa oraz rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku przyrządów, wobec których legalizacja jest wymagana, należy przestrzegać okresów ważności legalizacji oraz regulacji dotyczących prawidłowego funkcjonowania urządzeń wagowych.

Rozwiń