Jakie wagi trzeba legalizować? Niemal wszystkie!

Precyzyjne, wolne od ryzyka błędów ważenie wszelkiego rodzaju ładunków, to oczywisty warunek uczciwej wymiany handlowej, ale także realizacji innych zadań, w których zagadnienie ilości danego towaru czy masy obiektu ma istotne znaczenie. Legalizacja wag potwierdza prawidłowe działanie urządzeń tego typu i w szeregu branż jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania. Kiedy taki obowiązek na nas ciąży?

Do czego służyć ma dana waga? To kluczowe pytanie

Przepisy wskazują kiedy legalizacja wag jest niezbędna. Zależy to nie od konstrukcji, ale przede wszystkim przeznaczenia danego urządzenia, a więc roli, jaką będą odgrywały dokonywane na nim pomiary. Oczywistym jest więc, że wymóg ten dotyczy wag stosowanych do określania mas w obrocie handlowym – również przy paczkowaniu towarów. To jednak nie jedyne przeznaczenie, z którym się on wiąże. Spełniać go muszą także urządzenia wykorzystywane do ustalania wartości, na podstawie których następnie wypłacane są opłaty targowe, podatki, cła, wynagrodzenia bądź kary, upusty, czy opłaty innego rodzaju. Obowiązkowi legalizacji podlegają ponadto urządzenia stosowane w ramach usług medycznych do kontroli masy ciała pacjenta. Również aptekarze, jeśli sami dawkują wydawane na receptę leki, nie mogą ich ilości określać przy użyciu sprzętu nie poddawanego kontroli metrologicznej. To samo dotyczy wszelkich przeprowadzanych przez laboratoria medyczne czy farmaceutyczne analiz.

Także biegli i eksperci podczas wydawania opinii w postępowaniach sądowych, oraz inne osoby dokonujące pomiaru mas na potrzeby stosowania przepisów prawa mają obowiązek korzystać z legalizowanych wag. Kiedy zaś wymogu tego nie ma?

Dowolnej wagi możemy użyć w zasadzie wyłącznie na potrzeby wewnętrzne: do kontroli towarów, w ramach procesów technologicznych czy na potrzeby systemów zapewniania jakości. Co oczywiste, nie ma konieczności legalizowania żadnej wagi, której przeznaczeniem jest użytek domowy.

Legalizacja wag niezbędna jest także po naprawie

Nie możemy oczekiwać, że przedstawiciele instytucji uprawnionych do kontroli wykorzystywanej przez nas wagi będą wierzyć nam na słowo, że waga została zalegalizowana, jeśli nie będzie na niej widocznych cech ten fakt potwierdzających. Dlatego, choć okres ważności legalizacji ponownej wynosi 25 miesięcy, musimy dokonać zgłoszenia do niej natychmiast, jeśli cechy te zostały uszkodzone lub zniszczone, a urządzenie jest nam potrzebne i zamierzamy go używać. Także naprawa – nieważne, że skuteczna – niesprawnej wagi znosi ważność jej legalizacji!

Żadna taka sytuacja nie musi być jednak problematyczna dla właścicieli wag samochodowych i przemysłowych – wystarczy kontakt z nami. Usługi w zakresie legalizacji wag wykonujemy w korzystnych cenach i krótkim czasie – umożliwia to nam m.in. własny transport z dźwigiem. Oprócz samej legalizacji zajmiemy się także m.in. wzorcowaniem i kalibracją. Bądź pewien swojego sprzętu i pracuj spokojnie!

54321
(0 votes. Average 0 of 5)