Dbaj o legalizowanie swojej wagi i nie bój się żadnej kontroli

Pomyślny rozwój gospodarki i obrotu handlowego wymaga spełnienia szeregu warunków. Jednym z nich jest możliwość sprawowania precyzyjnej kontroli nad ilością dostarczanych towarów, co wymaga niezawodnej pracy narzędzi mierniczych, wśród których szczególnie szeroko stosowanymi są rozmaitego typu wagi. Żadne urządzenie nie jest wieczne i nie można wykluczyć jego zużycia lub usterek, toteż prawo nakłada na użytkowników obowiązek ich legalizowania.

Spełnij obowiązek i pracuj spokojnie

Wszystkie nowe wagi posiadają legalizację, jednak jej ważność upływa po trzech latach licząc od początku kolejnego roku po tym, w którym dane urządzenie zostało wyprodukowane. Aby mogło być ono użytkowane dalej, niezbędna jest więc regularnie odnawiana legalizacja wtórna, która pozwala nam korzystać z niego przez 25 miesięcy.

Zlekceważenie obowiązku poddawania tego rodzaju przyrządów pomiarowych badaniom może mieć rozmaite konsekwencje. Prawo do przeprowadzania ich kontroli mają rzecz jasna urzędnicy Głównego Urzędu Miar, ale także Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej, a nawet Straży Miejskiej. Jeśli więc ktokolwiek nabierze wątpliwości co do tego, czy wykorzystywana przez nas w pracy waga działa w pełni poprawnie, bez trudu znajdzie organ, który pomoże mu je rozwiać. Co bardzo ważne, utrata legalizacji następuje nie tylko wraz z upływem jej okresu, ale także na skutek uszkodzenia dokumentujących jej dokonanie cech.

Posługiwanie się wagą pozbawioną legalizacji może poskutkować nałożeniem mandatu. Jego wysokość może wynosić od 50 do 500 zł. Zależy ona od konkretnych okoliczności, a więc czasu, jaki upłynął od utraty ważności przeprowadzonej wcześniej kontroli, ale także rodzaju wagi – innej skali skutki niesie wszak zaniedbanie niewielkiej wagi sklepowej, a innej np. dużej najazdowej. Możemy spodziewać się także wydania nakazu wycofania urządzenia z użytkowania, a przede wszystkim rychłej ponownej kontroli. Uporczywe uchylanie się od obowiązku legalizacyjnego może skończyć się skierowaniem sprawy do sądu.

Korzystaj z pomocy doświadczonych fachowców

Legalizacja wag, a także ich kalibracja i wzorcowanie, czyli dobrowolna czynność pozwalająca precyzyjnie sprawdzić poprawność pracy konkretnego sprzętu, od lat należą do specjalności naszego przedsiębiorstwa. Procedurom tym poddajemy wagi rozmaitego typu i konstrukcji, w tym także platformowe, samochodowe, inwentarzowe czy przemysłowe, a swoje usługi wykonujemy na terenie całego kraju. Niezależnie od tego, jakie urządzenie użytkowane jest w Twoim przedsiębiorstwie, przyjdziemy Ci z pomocą i, jeśli tylko jego działanie nie pozostawia niczego do życzenia, w mgnieniu oka sprawimy, że dalsze korzystanie z niego będzie możliwe. Jako producent wag dysponujący zespołem doświadczonych specjalistów rozwiązujemy także wszelkie problemy techniczne i udzielamy właściwych porad. Zapraszamy do kontaktu!

54321
(1 vote. Average 5 of 5)